wolny słuchacz


wolny słuchacz
wolny słuchacz {{/stl_13}}{{stl_7}}'uczestnik zajęć i wykładów na wyższej uczelni nie mający uprawnień i obowiązków studenckich': {{/stl_7}}{{stl_10}}Być, zostać wolnym słuchaczem uniwersytetu. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • słuchacz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e, D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba słuchająca czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stali słuchacze audycji. Oklaski, brawa słuchaczy dla prelegenta. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

  • słuchacz — m II, DB. a; lm M. e, DB. y ( ów) 1. «ten, kto słucha czegoś, osoba przysłuchująca się komuś, czemuś» Słuchacze radiowi. Słuchacze byli zadowoleni z prelekcji. 2. «osoba uczęszczająca na wyższą uczelnię, na studium, kursy itp.» Słuchacz akademii… …   Słownik języka polskiego